Search This Blog

Wednesday, November 23, 2022

Tianjin Zhongxin - Stock calls

Date

Analyst

Company

Last

Target

Call

Valuation

08/17/21

Lim & Tan

Tianjin Zhongxin

1.28

1.6

Buy

PER10x FY21

08/17/21

Lim & Tan

Tianjin Zhongxin

1.12

1.6

Accumulate


03/31/22

Lim & Tan

Tianjin Zhongxin

1.08

1.6

Buy


08/10/22

Lim & Tan

Tianjin Zhongxin

1.03

1.6

Buy


09/12/22

Lim & Tan

Tianjin Zhongxin

1.03

1.6

Buy


11/09/22

Lim & Tan

Tianjin Zhongxin

1

1.6

Buy


No comments: